بحث ها

آغازگر بحث
آخرین پاسخ
حدود 3 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل

به دستم نرسیده

حدود 1 ماه قبل
-

بدقولی

حدود 1 ماه قبل
-

عدم پاسخگویی پشنیبانی

حدود 1 ماه قبل
-
حدود 1 ماه قبل
-
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

ارسال اشتباه محصول

حدود 2 ماه قبل

شکایت

حدود 4 ماه قبل
-
حدود 5 ماه قبل
-
حدود 6 ماه قبل
-
حدود 7 ماه قبل
-

تاخیر در ارسال

حدود 7 ماه قبل
-
حدود 8 ماه قبل
-

پیگیری سفارش

حدود 8 ماه قبل
-

دیر ارسال کردن محصول

حدود 8 ماه قبل
-
حدود 10 ماه قبل
  • صفحه :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4