اگر با یک نام کاربری ۳ بار از ماهوت خرید کنید. از آن پس در همه خرید های بعدی هدیه ای (کد تخفیف یا محصولات دیگر) به همراه محصولات سفارش داده شده برای شما ارسال خواهد شد.

 

این موضوع به صورت خودکار انجام می گیرد و نیاز به ثبت کد و یا یادآوری نمی باشد. تنها دانستن نکات زیر کافی است.

1. سیستم تنها سابقه خرید مشتریانی را بررسی می کند که در وبسایت ماهوت ثبت نام کرده باشند و نام کاربری داشته باشند.

2. همه خرید ها بایستی توسط یک نام کاربری انجام شده باشند.

3. خریدهایی که با کد های تخفیف (غیر از کد تخفیف هدیه مشتری وفادار) صورت گرفته باشند شامل این طرح نمی شوند.

4. در اکثر موارد هدیه ای به همراه خرید سوم هم ارسال می شود اما روال کلی ارسال هدیه از خرید چهارم می باشد.

5. انتخاب نوع کالای هدیه از طرف ماهوت بوده و با توجه به سفارشات قبلی شما صورت خواهد گرفت.