بــــرپــــوش یا Back-Skin چیست؟

 

معنای واژه برپوش

این واژه در لغت نامه دهخدا به معنای جامه ای است که روی جامه ای دیگر پوشند، برپوش به معنای پوشش کامل نیست و تنها وجی از کالا را می پوشاند.

برپوش ماهوت چیست؟

این واژه معادل پارسی قاب نیست. برپوش برگردان فارسی واژه Sticker است و یک معادل معنایی برای برچسب. بر به معنای جانب، جنب و کنار یا همراه است. منظور از واژه برپوش کالایی است که بر پشت گوشی هوشمند سوار می شود اما قاب یا پوشش کامل نیست. بلکه وجهی از دستگاه هوشمند را در بر می گیرد. این موضوع در فلسفه وجودی ماهوت هم به چشم می خورد. ماهوت نمی خواهد کالایی تولید کند تا تمامی گوشی هوشمند را بپوشاند. بلکه هدف از تولید برپوش، ایجاد طرح، رنگ و احساسی نو برای گوشی هوشمند است در حالی که برند، شخصیت اصلی و ظرافت گوشی هوشمند حفظ شود. 

قابلیت استفاده مجدد برپوش

بله. می توان برپوش را بارها استفاده کرد، اگر دستورالعمل نصب و جدا کردن را به خوبی اجرا کنید می توانید برپوش را بارها جدا کنید و مجددا نصب نمایید.

به بدنه گوشی آسیب نمی رساند؟

خیر، برپوش ها هیچ آسیبی به بدنه گوشی هوشمند شما نمی رسانند، چسب پلیکربناتی ویژه ای که در محصول استفاده شده است با وجود چسبندگی بالا هیچ اثری از خود هنگام جدا شدن برجای نمی گذارد.

باعث داغ شدن یا کاهش آنتن دهی نمی شود؟

برپوش های ماهوت از جنس پلیکربنات و چرم هستند، هیچ یک از این مواد نمی توانند تاثیر قابل اندازه گیری ای بر روی آنتن دهی و یا دفع حرارت گوشی هوشمند بگذارند.

چسب برپوش خودبخود جدا نمیشه؟

اگر دستورالعمل نصب را به درستی اجرا کنید و مانع کثیفی یا چرب شدن لایه چسب برپوش شوید، برپوش ها به خودی خود از بدنه گوشی هوشمند جدا نخواهند شد و تا آن زمان که شما بخواهید آنجا خواهند ماند.

 

برپوش ماهوت
انتخاب با شماست....