Model: MAHOOT Mustard-leather CupPad

 

 

 

   شخصی‌سازی در دنیای نوشیدنی - یک تعریف دوباره برای جایگاه فنجان

 

 

 

رویه چرم طبیعی

پوشش رویه کاپ پد با چرم طبیعی و ضدآب ماهوت

 

 

 

هسته مستحکم

بدنه پلیکربناتی، ضد آب و مقاوم در برابر ضربه
مشخصات: 81x98mm

 

 

 

 

 

چسنبدگی به سطح

استفاده از فوم فشرده و چسبنده به سطح
 

 

 

 

نظم دهنده ۶ و ۱۲ عددی با ساختار منحصربفرد ابداعی ماهوت

نگهدارنده ۶ عددی: 125x205mm

نگهدارنده ۱۲ عددی: 320x125mm

 

 

 

 

 

 

 

هلوگرام امنیتی

تمامی کاپ پدها و نگهدارنده آنها، دارای هلوگرام اصالت کالا میباشند

 

 

 

 

 

انتخابی به گستره ماهوت

انتخاب از میان مجموعه چرم‌های ماهوت

 

 

 

 

 

تنها یک زیرلیوانی نیست

شخصی سازی؛ فراتر از دنیای دیجیتال با کاپ پد ماهوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUP PAD COLECTION

 

خرید محصول

خرید محصول

Model

Brown-Snake-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Brown_Snake_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Brown_Snake_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Black-Snake-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Black_Snake_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Black_snake_leather

 

خرید محصول

خرید محصول

Model

Cobra-Belly-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Cobra_Belly_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Cobra_Belly_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Cobra_Scale_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Cobra_Scale_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Cobra_Scale_Leather

 

خرید محصول

خرید محصول

Model

Blue-Corocodile-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Blue_Crocodile_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Blue_Crocodile_Leather

 

خرید محصول

خرید محصول

Model

Green-Crocodile-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Green_Crocodile_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Green_Crocodile_Leather

 

خرید محصول

خرید محصول

Model

Black-Crocodile-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Black_Crocodile_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Black_Crocodile_Leather

 

خرید محصول

خرید محصول

Model

Natural-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Natural_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Natural_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Matte-Natural-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Matte_Natural_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Matte_Natural_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Matte-Dark-Natural-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Matte_Dark_Natural_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Matte_Dark_Natural_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Deep-Blue-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Deep_Blue_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Deep_Blue_Leather-

خرید محصول

خرید محصول

Model

Green-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Green_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Green_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Mustard-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Mustard_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Mustard_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Blue-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Blue_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Blue_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Purple-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Purple_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Purple_Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Red-Leather

خرید محصول

خرید محصول

Model

Red_Laether

خرید محصول

خرید محصول

Model

Red_Laether